Panel ŚLPT – dla teatru wspólnym głosem

10 czerwca w Teatrze Śląskim w Katowicach odbył się pierwszy Panel Dyskusyjny Śląskiego Laboratorium Pedagogiki Teatru.

O szansach i problemach teatru nieinstytucjonalnego, niezależnego i amatorskiego rozmawiali twórcy teatralni, instruktorzy oraz pasjonaci teatru.

Owocem naszej długiej dyskusji jest m.in. plan współpracy promocyjnej katowickich teatrów. Pierwszym działaniem, które pragniemy razem zrealizować, będzie wydanie biuletynu z programem zbiorczym wszystkich organizacji, które wyrażą chęć wspólnej promocji. Na kolejnym panelu dyskusyjnym w sierpniu omówimy szczegółowy plan tego działania.

Panel moderowała Iwona Woźniak.

Dziękujemy za aktywny udział m.in.  Annie Dudzie (Dom Oświatowy Biblioteki Śląkskiej, Reflektor. Rozświetlamy Kulturą), Darii Sobik  (Teatr NA Niby, Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej) Michałowi Piotrowskiemu (Teatr Czwarta Scena),  Piotrowi Wiśniewskiemu (Teatr Żelazny),  Filipowi Pawlakowi  (Inqubator Teatralny,  Przedmarańcza). panel fotopanel 3