Warsztaty partnerskie

Warsztaty partnerskie to innowacyjny projekt z zakresu edukacji artystycznej. Realizujemy go we współpracy z aktorami i aktorkami Teatru Zagłębia (Agnieszką Bałagą-Okońską, Michałem Bałagą oraz Krzysztofem Korzeniowskim), którzy prowadzą zajęcia teatralne dla uczniów i uczennic sosnowieckich szkół. Projekt stwarza warunki do rozwijania zainteresowań z obszaru kultury teatralnej wśród młodych ludzi i stanowi wsparcie merytoryczne edukacji humanistycznej, stymuluje twórczą aktywność, a przede wszystkim rozmowę i przyjaźń pedagogów z młodymi ludźmi!
Dostarczanie nastolatkom okazji do rozwijania kreatywności w twórczych warunkach, zapewnia im poczucie sprawczości i gwarantuje większy wpływ na jakość szkolnej aktywności. Doświadczenie teatralne oddziałuje na sferę emocjonalną, sprzyja ćwiczeniu wyrażania uczuć, a także usprawnia współpracę w grupie. Dowartościowuje też zaniedbywaną w procesie tradycyjnej edukacji ekspresję cielesną i komunikację pozawerbalną. Możliwość stałej współpracy  z aktorem-pedagogiem i czerpania inspiracji z jego warsztatu artystycznego stwarza możliwość pielęgnowanie w murach szkoły postawy pełnej pasji.
Uczestnikami warsztatów są uczniowie i uczennice z:
– IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu
– IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu
– Zespołu Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość” w Sosnowcu
Warsztaty Partnerskie zostały dofinansowane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie kultury. Organizatorem jest Fundacja Szafa Gra. Partnerem projektu jest Teatr Zagłębia w Sosnowcu.