Akademia Teatru Naumiony

akademia teatru naumianego

Projekt Akademia Teatru Naumiony – to działania edukacyjno/teatralne mające na celu: 

  • nawiązywać do tradycji Górnego Śląska, 
  • twórczo wykorzystywać elementy kultury, tradycji, gwary Górnego Śląska,
  • atrakcyjnie prezentować zachowania kultury regionu, 
  • przekazywać wiedzę, a w szczególności gwarę śląską oraz elementy tradycji śląskiej,
  • utrwalać tożsamość kulturową regionu Górnego Śląska jako części Polski.

Akademia Teatru Naumiony wychowuje młodych adeptów teatru poprzez sztukę i kulturę z wykorzystaniem śląskiej tradycji, gwary, literatury, i historii, aby wyłonić kontynuatorów – aktorów Teatru Naumiony z Ornontowic.

“Album 2. Oma na Netflixie” Starsza Akademia Teatru Naumionego
fot. Maciej  Dziaczko


Prowadzący:

Justyna Świerkot – Pedagog przedszkolny o wielu talentach artystycznych. Prowadzi młodszą grupę akademii Teatru “Naumiony”, organizuje czas wolny dzieci i młodzieży, a także angażuje się w pracę pedagogiczną prowadząc liczne warsztaty.

Joanna Sodzawiczny – Absolwentka animacji społeczno – kulturalnej na Uniwersytecie Śląskim. Aktorka Teatru “Naumiony”, wodzirejka i animatorka działań dla dzieci. Laureatka konkursów literackich po śląsku. Odpowiedzialna za działania animacyjne dla dzieci, promocję i rozpowszechnianie edukacji regionalnej.

Bronisława Porembska – Aktorka Teatru “Naumiony” w akadamii odpowiedzialna za propagowanie/szerzenie  kuchni sląskiej oraz jej tradycji.

Maciej Dziaczko – Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w PWST im. L. Solskiego we Wrocławiu oraz Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Nauczyciel oraz animator teatralny w akademii odpowiedzialny za prowadzenie zajęć starszej grupy. 

Łukasz Domin – Aktor teatru „Naumiony” w akademii odpowiedzialny za koordynację zajęć.


W 2020 roku starsza Akademia Teatru Naumionego pracowała nad spektakle: “Album 2. Oma na Netflixie”. Z racji na sytuację trwającej pandemii grupa postanowiła nagrać spektakl w formie słuchowiska. Zapraszamy do wysłuchania.