Teatr Naumiony

Teatr Naumiony
Ornontowice, woj. śląskie
adres siedziby: ul. Bankowa 1, 43-178 Ornontowice
telefon: 884 886 083
mail: fundacjaszafagra@gmail.com
www: www.szafagra.org
FB: https://www.facebook.com/TeatrNaumiony
IG: https://www.instagram.com/teatr_naumiony/
YouTube: obejrzyj

FORMA ORGANIZACYJNA: fundacja
ROK ZAŁOŻENIA:  2004
HISTORIA ZESPOŁU
Tradycje amatorskiego ruchu teatralnego w Ornontowicach sięgają lat 20-tych ubiegłego stulecia i to właśnie w tym nurcie zakorzeniony jest Teatr Naumiony. Obecną grupę, powstałą w 2004 roku tworzą osoby w różnym wieku, dla których teatr to pasja i którzy stanowią wielką artystyczną rodzinę. W pierwszych latach swej działalności Teatr Naumiony wystawił wiele spektakli, najczęściej tych autorstwa Albina Siekierskiego, z czego najbardziej znany to „Domek z ogródkiem”. Jednak prawdziwa kariera teatru rozpoczęła się w roku 2011 od premiery przedstawienia „Marika”. W kolejnych latach powstały następne spektakle: „Hebama” (2014), „Jasełka” (2014) i „Kopidoł” (2016) i „Szac” (2018) . Autorem dwóch pierwszych tekstów jest Dariusz Dyrda natomiast najnowsze tworzy Joanna Sodzawiczny, jedna z aktorek.  Każdy spektakl Teatru Naumionego opowiada o historii Górnego Śląska, traktuje o ludziach i tradycjach tego regionu. W swoich inscenizacjach grupa wykorzystuje tradycyjne pieśni, tańce, legendy, a także lokalne wspomnienia. Ważną częścią pracy teatru jest przygotowanie scenografii i kostiumów wiernych historycznym odzieniom śląskim, ale także nie stroniących od uwspółcześnionych tradycji. Teatr Naumiony cieszy się ogromną sympatią widzów, zarówno na Górnym Śląsku jak i poza jego granicami. Od 2017r. Teatr działa pod opieką Fundacji Szafa Gra i wspierany jest przez Urząd  Gminy Ornontowice, a także Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

REŻYSER TEATRU
Iwona Woźniak
Reżyser i prowadzącą Teatr Naumiony od 2009 roku, której wielką pasją jest kultywowanie i zachowywanie tradycji śląskich za pomocą przedstawień teatralnych, które tworzy. Wraz z Teatrem Naumionym stworzyła spektakle „Marika”, „Hebama”, „Jasełka”, „Kopidoł” i „Szac”. Reżyser, menedżer kultury, animator, nauczyciel. Od ponad 20 lat prowadzi działania artystyczne i kulturalne. Twórca Fundacji Szafa Gra, współtwórca Śląskiego Laboratorium Pedagogiki Teatru. Prowadzi wiele grup na terenie Śląska, współpracuje ze środowiskiem polonijnym na Węgrzech, Litwie, Belgii. Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego. Na co dzień zajmuje się działaniami związanymi z szeroko pojętą pedagogiką teatru, reżyseruje, tworzy wiele inicjatyw kulturalnych. To właśnie dzięki jej pracy Teatr Naumiony odniósł sukces, czego dowodem są liczne nagrody m.in. nagroda Ministra Kultury oraz nominacja do „Złotych Masek” Województwa Śląskiego w kategorii wydarzenie teatralne 2014.

ZESPÓŁ – AKTORZY I TWÓRCY TEATRU NAUMIONEGO

SPEKTAKLE W REPERTUARZE
Marika
, reż. Iwona Woźniak 2011
Hebama, reż. Iwona Woźniak 2013
Kopidoł, reż. Iwona Woźniak 2016
Szac, reż. Iwona Woźniak 2018
Last Minute, reż. Iwona Woźniak 2021

NAGRODY
Nominacja do Złotych Masek Województwa Śląskiego za spektakl Hebama
Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za spektakl Marika i spektakl Kopidoł
Udział w programie Instytutu Teatralnego Teatr Polska ze spektaklem Kopidoł
Nagroda za spektakl Marika podczas Tyskich Spotkań Teatralnych
Udział w programie Teatr Polska (2016, 2019)
Festiwal Małych Form Artystycznych Chorzów 11-13.04.2016 r. Grand Prix za Kopidoła
XXXI Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, Bukowina Tatrzańska 2-3.07.2016 r. Rekomendacja Kopidoła do udziału w Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie
Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla województwa Śląskiego – sierpień 2016 – udział w programie Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie – Teatr Polska
udział w III Festiwalu Teatrów Wiejskich 26-27.11.2016 ZWYKI w Warszawie
XXXIII Sejmik Teatrów Wsi Polskiej 14-16.10.2016 w Tarnogrodzie. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNominacja dla Iwona Woźniak do Nagrody Złotych Masek 2017 Województwa Śląskiego w kategorii Nagroda Specjalna za reżyserię spektakli Kopidoł i Stary klamor w działkowym szranku
Nagroda im. Wojciecha Korfantego, 19.06.2017 r.
I miejsce za spektakl pt. “Odwołany”, projekt Katowicka Runda Teatralna, 11.11.2017 r.

ORGANIZOWANE WYDARZENIA
Akademia Teatru Naumionego – Uczymy śląskich tradycji – rozwijamy warsztat aktorski. Celem Akademii jest wychowywanie poprzez sztukę i kulturę z wykorzystaniem śląskich tradycji, gwary, literatury i historii.