Kurs doskonalący w Teatrze Miejskim w Gliwicach

Teatr Miejski w Gliwicach i Fundacja Szafa Gra zapraszają na kurs doskonalący umiejętności związane z prowadzeniem grup teatralnych, skierowany do nauczycieli, instruktorów i pedagogów teatru. W czasie spotkań uczestnicy skupią się na zagadnieniach związanych m.in. z ruchem scenicznym, dramaturgią, teatrem lalek oraz pedagogiką teatru.
Program przygotowany przez Śląskie Laboratorium Pedagogiki Teatru (ŚLPT) to kompleksowe potraktowanie tematyki związanej z ruchem amatorskim w teatrze. Projekt obejmuje wszystkie etapy przygotowania do pracy za pomocą pedagogiki teatru z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi w różnych środowiskach.
Zajęcia skierowane są do artystów, pracowników teatrów, nauczycieli, animatorów kultury, którzy w swojej pracy zawodowej: prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne.
Kurs będzie trwał 80 godzin, cena całego kursu wynosi 800 zł.
Terminy zjazdów: 4, 25 listopada, 16 grudnia, 13 stycznia, 17 lutego, 3 i 17 marca, 14 kwietnia, 19 maja, 9 czerwca
Zapisy: Nabór trwa do 27 października. Zgłaszać można się za pośrednictwem formularza:
FORMULARZ → http://tiny.pl/gp1lc

Zagadnienia, poruszane podczas kursu:
„Teatr Amatorski” – idee, założenia, rys historyczny.”
Wykład na temat założeń, idei teatrów amatorskich. Przybliżenie historii ruchu amatorskiego na terenie Śląska.
„Pedagogika Teatru”
Warsztat z zakresu pedagogiki teatru, jej zastosowania w pracy edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, osobami wykluczonymi. Przybliżenie edukacji poprzez teatr, zastosowania technik teatralnych w nauczaniu na każdym etapie rozwoju.
Przybliżenie zastosowania portalu „Teatroteka Szkolna” – jak napisać konspekt zajęć teatralnych, jak zastosować techniki teatru w nauczaniu przedmiotów szkolnych, gdzie czerpać inspiracje.
„Aktor w teatrze słowa”
Warsztat poświęcony pracy nad rolą. Praktyczne przygotowanie do pracy w konwencji teatru słowa. Ćwiczenia z zakresu dykcji i emisji głosu. Podstawy pracy z tekstem. Interpretacja wiersza i prozy. Przygotowanie aktora do małych form teatralnych – recytacji, „wywiedzione ze słowa”, monodramu, a także wystąpień publicznych.
„Ruch w pracy aktora”
Warsztat poświęcony pracy aktora z ciałem. Jak przygotować aktora do pracy w konwencji teatru ruchu. Zajęcia poświęcone różnym metodom pracy z ciałem, które mogą być wykorzystane w działaniach teatralnych z różnymi grupami. Warsztaty będą miały formę treningu fizycznego.
„Aktor – lalkarz”
Warsztat poświęcony pracy w teatrze lalek. Praktycznie przygotowanie lalki Praca nad animacją. Teatr lalek; podstawowe techniki lalkarskie: kukły, pacynki, marionetki, maski jako rodzaj teatru lalek, teatr przedmiotu; zasady animacji lalek. Metody i materiały do tworzenia lalek. Warsztat zakończy pokaz powarsztatowy.
„Dramaturgia w teatrze amatorskim”
Warsztat poświęcony pracy nad stworzeniem własnego – autorskiego scenariusza przedstawienia, etiudy teatralnej. Jak z opisu zrobić dialog? Czy dramaturgia oznacza tylko tekst czy także to, co jest między słowami? Etapy pracy nad scenariuszem. Przybliżenie technik pisania sztuk teatralnych.
„Reżyseria w teatrze amatorskim”
Warsztaty wprowadzające w metody przygotowania przedstawienia oraz przybliżające różne role i zadania reżysera – nauczyciela – instruktora. Warsztaty pozwolą poznać reżyserię wychodzącą od analizy tekstu, inspirowane teatrem formy, teatrem plastycznym, czy polegającą na współtworzeniu przedstawienia w grupie.