Kurs dla instruktorów teatralnych i nauczycieli

W 2015r. w ramach Śląskiego Laboratorium Pedagogiki Teatru odbył się kurs dla instruktorów teatralnych i nauczycieli przybliżający uczestnikom pedagogikę teatru.
W programie obok zajęć teatralnych czy poświęconych analizom kultury i teatru, odbyły się zajęcia uwzględniające umiejętności psychologiczne czy pedagogiczne, ze szczególnym uwzględnieniem budowania zespołu, procesu grupowego, a także kompetencji menedżerskich  i innych umiejętności związanych z prowadzeniem działalności teatralnej. Możliwość udziału w cyklu zajęć dedykowana była  przede wszystkim nauczycielom i instruktorom małych środowisk wiejskich, nauczycielom i terapeutów świetlic środowiskowych.
Zajęcia przeprowadzili:
  Marek Kościółek –  Integracja i praca z zespołem
Kościółek4
  Leszek Bzdyl – Ruch w pracy teatralnej
Bzdyl
  Aneta Głuch-Klucznik – Teatr przedmiotu i teatr lalek w pedagogice teatru
Głuch-Klucznik
Oleg Drach – Metody kreatywnej i strukturowanej improwizacji
Drach
Agnieszka Mendel  – Głos w pracy z aktorem
Mendel3
 
Więcej informacji o prowadzących
 
Dziękujemy za udział w kursie! Kolejna edycja zostanie ogłoszona w 2016r.