Kurs ŚLPT – zmiana terminu

Z przykrością informujemy, że ze względu na chorobę Maliny Prześlugi warsztaty  “Dramaturgia w teatrze amatorskim” organizowane przez nas wspólnie z METIS zostają przełożone na 17 grudnia. Zajęcia poprowadzi Agata Dąbek.

17 grudnia 2016 r. w godz. 10:00 – 18:00

“Dramaturgia w teatrze amatorskim” – kod szkolenia 44WD/VI

Więcej informacji

Warsztat poświęcony pracy nad stworzeniem własnego – autorskiego scenariusza przedstawienia, etiudy teatralnej. Jak z opisu zrobić dialog? Czy dramaturgia oznacza tylko tekst czy także to, co jest między słowami? Etapy pracy nad scenariuszem. Przybliżenie technik pisania sztuk teatralnych.

Zmiana miejsca szkolenia 44WD/VI – nowe miejsce: Sala prób, Teatr Śląski – Scena w Malarni, ul. Teatralna 2

Wolnych miejsc: 5.

Prowadzący: Agata Dąbek – dramatolog, dramaturg, pedagog, specjalista w dziedzinie znajomości form pisania dla sceny zwłaszcza XX i XXI wieku, posiadający duże doświadczenie metodyczne w zakresie przekazywania wiedzy o warsztacie dramaturgicznym (nabyte m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim) oraz jego praktycznego doskonalenia. Obecnie dramaturg w Narodowym Starym Teatrze. W latach 2014-2015 kierownik literacki Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie działający w nim także jako wspomagający dramaturg. W Łaźni Nowej zrealizowała m.in. warsztaty dramatopisarskie “Nowa Huta – moja miłość”, podczas których po raz pierwszy zastosowała (z powodzeniem) formułę warsztatowej pracy kolektywnej. Na gruncie zawodowym łączy kompetencje badacza, teoretyka dramatu, warsztatowca i dramaturga (badanie przez działanie). Zajmuje się pracą recenzencką oraz regularnie publikuje rozprawy poświęcone współczesnej dramaturgii polskiej i zagranicznej w monografiach zbiorowych i prasie branżowej. Autorka książki “Polski Faust. Wątki faustyczne w polskiej dramaturgii XX wieku” (Kraków 2007), współredaktorka monografii zbiorowej “Publiczność (z)wymyślana. Relacje widz – scena we współczesnej praktyce dramatopisarskiej i inscenizacyjnej” (Kraków 2009) oraz publikacji “Rzemiosło teatru. Etos – profesje – materia” (Kraków 2015). Wraz z dr Wojciechem Brojerem, pomysłodawcą publikacji, współtworzyła książkę “Bertolt Brecht. Die Dreigroschenoper. Marian Bogusz” (Warszawa 2012).