Śląskie Laboratorium Pedagogiki Teatru

Nowy kurs instruktorski ŚLPT

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach i Fundacja Szafa Gra zapraszają do udziału w kursie doskonalącym w ramach programu “Śląskie Laboratorium Pedagogiki Teatru”.

Program powstał w oparciu o analizy i badania prowadzone w ramach projektu Śląskie Laboratorium Pedagogiki Teatru realizowanego w 2015 r. przez Fundację Szafa Gra. Program obejmuje zagadnienia z obszaru teatru społecznego i edukacji teatralnej. W kompleksowy sposób obejmuje wszystkie etapy przygotowania do pracy za pomocą pedagogiki teatru z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi w różnych środowiskach.

Zajęcia skierowane są do artystów, pracowników teatrów, nauczycieli, animatorów kultury, którzy w swojej pracy zawodowej: prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne.

Obszary: dydaktyka / metodyka / edukacja.

Instytucje: przedszkolne, szkolne, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, domy kultury, inne.

Cele kursu: wspieranie działań związanych z pedagogiką teatru. Pomoc merytoryczna i organizacyjna nauczycielom, instruktorom zajmującym się działaniami związanymi z teatrem amatorskim, a także prowadzenie edukacji teatralnej w szkołach, placówkach oświatowych, kulturalnych i innych.

Liczba godzin: 48 (60 min.)

Współorganizacja: Pałac Młodzieży w Katowicach, Inqubator Teatralny

Autor kursu: Iwona Woźniak

ZOBACZ PEŁEN PROGRAM KURSU:  – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Beata Cielecka:  tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116 e-mail: bcielecka@metis.pl