REAKTOR

REAKTOR KATOWICE – 
projekt towarzyszący XVII Ogólnopolskiemu Festiwalowi Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE.
REAKTOR KATOWICE to projekt społeczno-artystyczny, który od 2014 r. towarzyszy  Ogólnopolskiemu Festiwalowi Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. To cykliczne spektakle, koncerty, warsztaty, spotkania i inne działania zlokalizowane w różnych dzielnicach Katowic.
Fundacja FOMA, inicjator przedsięwzięcia, koncentruje się na procesie budowania relacji, szczególnie poprzez działanie w lokalnych społecznościach. Projekt REAKTOR KATOWICE jest odpowiedzią na szczególną sytuację współczesnego człowieka w kontekście towarzyszących mu dziś przemian społecznych, technologicznych, cywilizacyjnych. To początek procesu budowania i zacieśniania więzi międzyludzkich w społeczności miejskiej w specyficznej strukturze postindustrialnej aglomeracji.
W REAKTORZE wszyscy uczymy się od siebie – rozumienia potrzeb, odszyfrowywania znaczenia sztuki, która ostatnio w ogólnej opinii oddaliła się od swoich odbiorców, zamykając się w hermetycznym i nieczytelnym świecie twórców. Chcemy odhermetyzować ten krąg, zmniejszać dystans i niwelować różnice między współczesnym twórcą i odbiorcą.Projekt pomyślany jako cykl zdarzeń nie zamkniętych w ramach czasowych, to proces prezentujący działania artystów i aktywistów skupionych wokół Katowic, platforma łącząca i promująca aktywności, które często toczą się poza centrum uwagi.
Reaktor na facebooku:fb logo