Kurs instruktorski – II edycja

Fundacja Szafa Gra razem z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym METIS w Katowicach zapraszają nauczycieli, animatorów kultury, pracowników ośrodków kultury oraz wszystkich zainteresowanych pedagogiką teatru na II edycję Kursu Instruktorskiego. Zapraszamy do zapisów!
Więcej informacji o kursie, płatnościach, programie i prowadzących
Program powstał w oparciu o analizy i badania prowadzone w ramach projektu Śląskie Laboratorium Pedagogiki Teatru realizowanego w 2015 r. przez Fundację Szafa Gra. Program obejmuje zagadnienia z obszaru teatru społecznego i edukacji teatralnej. W kompleksowy sposób obejmuje wszystkie etapy przygotowania do pracy za pomocą pedagogiki teatru z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi w różnych środowiskach.
Zajęcia skierowane są do artystów, pracowników teatrów, nauczycieli, animatorów kultury, którzy w swojej pracy zawodowej: prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne i animacyjne.
Obszary: dydaktyka / metodyka / edukacja.
Instytucje: przedszkolne, szkolne, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, domy kultury, inne.
Cele kursu: wspieranie działań związanych z pedagogiką teatru. Pomoc merytoryczna i organizacyjna nauczycielom, instruktorom zajmującym się działaniami związanymi z teatrem amatorskim, a także prowadzenie edukacji teatralnej w szkołach, placówkach oświatowych, kulturalnych i innych.
Liczba godzin: 48 (60 min.)
Współorganizacja: Pałac Młodzieży w Katowicach, Inqubator Teatralny
Autor kursu: Iwona Woźniak
Dodatkowych informacji udziela koordynator – Beata Cielecka: tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116 e-mail: bcielecka@metis.pl