Zapraszamy do udziału w Warsztatach Mistrzowskich, prowadzonych tym razem przez Joannę Holcgreber i  Tetianę Oreszko.

Nabór trwa do 16.09 do 21.09Formularz zgłoszeniowy należy wysyłać na adres slpt@szafagra.org.
Temat warsztatów: “Wzajemność, muzyczność, cheironomia – techniki aktorskie w Teatrze “Gardzienice””
Sesja warsztatowa obejmować będzie prezentacje muzyki, działań aktorskich, fragmentów filmowych rejestracji spektakli Teatru “Gardzienice” oraz praktyczne ćwiczenia z ciałem i głosem odwołujące się do źródeł antycznych (muzyka i ikonografia Antycznej Grecji, fragmenty tekstów).
Celem sesji warsztatowej będzie zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami aktorskimi praktykowanymi od lat w Ośrodku Praktyk Teatralnych “Gardzienice”, założonym i prowadzonym przez Włodzimierza Staniewskiego.