Panele dyskusyjne

Trzy panele dyskusyjne odbywające się w ramach Śląskiego Laboratorium Pedagogiki Teatru były wydarzeniami nastawionymi przede wszystkim na integrację oraz dyskurs środowisk teatralnych.
Przestrzenią dyskusji i spotkań był Teatr Śląski, jedna z najważniejszych scen Aglomeracji Śląskiej.
 
Panel roboczy
PanelI PanelI2 PanelI3
Panel promocyjny z Aleksandrą Czaplą-Oslislo, Maciejem Zygmuntem i Tomaszem Gorolem.
PanelII PanelII1 PanelII2
Panel warsztatowy z Justyną Czarnotą, poświęcony pedagogice teatru
PanelIII Justyna Czarnota