Śląskie Laboratorium Pedagogiki Teatru (ŚLPT) jest projektem, który w sposób kompleksowy zajmuje się zagadnieniami teatralnymi w Aglomeracji Śląskiej. Pierwsza edycja projektu była realizowana w 2015r. przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Teatr2015.
Wszystkie działania organizowane w ramach ŚLPT są ukierunkowane na integrację środowisk związanych z teatrem w jak najszerszym ujęciu. Śląskie Laboratorium Pedagogiki Teatru działać będzie na kilku płaszczyznach. Podstawowe obszary pracy ŚLPT to: panele dyskusyjne, działania warsztatowe, działalność edukacyjna oraz wsparcie organizacyjne i promocyjne.
We wszystkich przygotowanych w ramach ŚLPT wydarzeniach ważnym zagadnieniem jest także budowanie więzi i świadomości kulturalnej społeczności lokalnych, zarówno w dużych skupiskach miejskich, jak i poza nimi. Śląskie Laboratorium Pedagogiki Teatru stwarza możliwość nabycia nowych umiejętności artystycznych i organizacyjnych dla wszystkich, którzy tworzą teatr. ŚLPT to platforma dająca możliwości rozwoju oraz integracji i wymiany dla środowisk związanych z twórczością teatralną.
Pobierz informację prasową:
Śląskie-Laboratorium-Pedagogiki-Teatru-2015-Informator
Galeria pierwszej edycji projektu:


Zdjęcia: Inqubator Teatralny, M.Dziaczko