Bibliotela – tu się dzieje.Warsztaty dla bibliotekarzy fot.BP(5)