Bibliotela – tu się dzieje. Spotkanie z A.Tyszką fot.BP(2)