“Kopidoł” na Śląskim Taborze w Ornontowicach

W najbliższy piątek, 20 lipca,  Teatr Naumiony wystąpi ze specjalnym pokazem “Kopidoła” na Śląskim Taborze w Ornontowicach. 

Głównym zadaniem Taboru jest  szerzenie starodawnej muzyki Śląskiej z początków ubiegłego wieku oraz promocja tańca i śpiewu w formach niestylizowanych.

Istotą  spotkania jest komunikowanie młodych adeptów muzyki wiejskiej ze starymi mistrzami i materiałem dotyczącym zawsze konkretnego regionu i czasu. Efektem tych spotkań jest ochrona niestylizowanych melodii, tekstów, tańców, zwyczajów i obrzędów i przekazanie ich w użytkowanie młodszym pokoleniom muzyków. W ramach Taboru zaplanowano warsztaty muzyczne, taneczne, naukę wzornictwa i gwary śląskiej.  Zapraszamy!