Sukces “Bab”

Śpieszymy poinformować, że wyprodukowany przez Fundację Szafa Gra spektakl “Baby” w reż. Iwony Woźniak wg tekstu Sandry Jaworudzkiej zakwalifikowany został do refundacji 24. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej organizowanego przez Instytut Teatralny.