Spotkanie z dr Łucją Staniczek w Akademii Teatru Naumionego

8 listopada gościliśmy w Akademii Teatru Naumionego dr Łucję Staniczek. Nasi najmłodsi studenci wzięli udział w niezwykle ciekawym wykładzie poświęconym wybitnym Ślązakom.

Akademia Teatru Naumionego to zajęcia poświęcone sztuce i kulturze, śląskim tradycjom, gwarze, literaturze i historii. W programie znajdują się zajęcia aktorskie, śpiew tradycyjny, taniec ludowy, ruch sceniczny, gwara, literatura i tradycja śląska. Od października uczestniczy w nich grupa kilkunastu dzieci, których uczymy miłości do śląskiej tradycji zgodnie z duchem Teatru Naumionego.