Newsletter subscribe

Teatr Naumiony jest niezwykłą grupą artystyczną, która działa przy ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach. Spektakle w gwarze śląskiej przygotowywane przez aktorów-amatorów w reżyserii Iwony Woźniak stały się w ostatnich latach symbolem świetnej rozrywki i prawdziwej pasji do lokalnej tradycji oraz ślonskij godki.

W najbliższym sezonie Teatr będzie prezentował nagradzane i uznane przez publiczność spektakle Hebama i Marika. Zapraszamy do śledzenia facebookowego profilu Teatru Naumionego, na którym publikujemy informacje o aktualnych spektaklach i wydarzeniach.

Koordynator Teatru Naumiony:

Joanna Sodzawiczny: tel. 728950177, biuro@szafagra.org

 

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy ARTerią Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach a Fundacją Szafa Gra fundacja ma prawo do

– zawierania przez Fundację w imieniu „Teatru Naumiony: omów na organizację i wystawianie spektakli

-prowadzenia przez Fundację promocji  „Teatru Naumiony”

-pozyskiwania przez Fundację środków finansowych na działanie  „Teatru Naumiony”

Ulotka MARIKA