Bibliotela – tu się dzieje. Spotkanie z J.Wachowiak fot.BP(1)