Newsletter subscribe

Trzy panele dyskusyjne odbywające się w ramach Śląskiego Laboratorium Pedagogiki Teatru były wydarzeniami nastawionymi przede wszystkim na integrację oraz dyskurs środowisk teatralnych.
Przestrzenią dyskusji i spotkań był Teatr Śląski, jedna z najważniejszych scen Aglomeracji Śląskiej.

 

Panel roboczy

PanelI PanelI2 PanelI3

Panel promocyjny z Aleksandrą Czaplą-Oslislo, Maciejem Zygmuntem i Tomaszem Gorolem.

PanelII PanelII1 PanelII2

Panel warsztatowy z Justyną Czarnotą, poświęcony pedagogice teatru

PanelIII Justyna Czarnota