Newsletter subscribe

W 2015r. w ramach Śląskiego Laboratorium Pedagogiki Teatru odbył się kurs dla instruktorów teatralnych i nauczycieli przybliżający uczestnikom pedagogikę teatru.

W programie obok zajęć teatralnych czy poświęconych analizom kultury i teatru, odbyły się zajęcia uwzględniające umiejętności psychologiczne czy pedagogiczne, ze szczególnym uwzględnieniem budowania zespołu, procesu grupowego, a także kompetencji menedżerskich  i innych umiejętności związanych z prowadzeniem działalności teatralnej. Możliwość udziału w cyklu zajęć dedykowana była  przede wszystkim nauczycielom i instruktorom małych środowisk wiejskich, nauczycielom i terapeutów świetlic środowiskowych.

Zajęcia przeprowadzili:

  Marek Kościółek –  Integracja i praca z zespołem

Kościółek4

  Leszek Bzdyl – Ruch w pracy teatralnej

Bzdyl

  Aneta Głuch-Klucznik – Teatr przedmiotu i teatr lalek w pedagogice teatru

Głuch-Klucznik

Oleg Drach – Metody kreatywnej i strukturowanej improwizacji

Drach

Agnieszka Mendel  – Głos w pracy z aktorem

Mendel3

 

Więcej informacji o prowadzących

 

Dziękujemy za udział w kursie! Kolejna edycja zostanie ogłoszona w 2016r.